מחלקות הטיסנים

/מחלקות הטיסנים
­

טיסני קלע

אלה טיסנים קטנים אשר מוזנקים בחוזקה מהיד ומרגע שחרור הטיסן ועד לנחיתתו, […]

מחלקת גלשוני יד

אלה טיסנים קטנים אשר מוזנקים בחוזקה מהיד ומרגע שחרור הטיסן ועד לנחיתתו, […]