Monthly Archives: יולי 2020

­

מכתב לבוגרים – יולי 2020

By |יולי 1st, 2020|

למדריכי המועדון הבוגרים שלום רב, מצאתי לנכון לכתוב לכם מספר מילים שיצאו מהלב. העולם עובר כעת תקופה שמעולם לא הייתה, נגיף הקורונה, עצר את העולם, הכניס את כולם לבתים ולתא המשפחתי ונתן לכולנו זמן יקר לחשיבה ואולי ל"שינוי מסלול מחדש". אני מרכז את קלוב התעופה בחדרה משנת 1985 (35 שנים), המועדון נמצא כבר מספר שנים [...]