תקנון אליפות חדרה במטוסים מנייר 2018

תקנון התחרות

 • המטוסים יוכנו מדף A4  במשקל 80 גרם שיימסרו ע"י המארגנים בלבד ביום התחרות.
 • הכנת המטוסים תתבצע ע"י קיפול הנייר בלבד.
 • אין לבצע כל שינוי בדף כגון:  גזירה, חיתוך, הדבקה, שידוך סיכות או כל הצמדה אחרת.
 • אפשר לצבוע ולקשט את המטוס בעפרון, בעט, או בטוש צבעוני בלבד.
 • המתחרה חייב לבנות בעצמו את המטוס !
 • יש לרשום את שם בונה המטוס (המתחרה) על המטוס.
 • אין להטיס טיסות איזון באולם מרגע תחילת התחרות ועד לסופה.
 • כל מתחרה רשאי להזניק את טיסנו בשלוש טיסות רשמיות.
 • לצורך החישוב הסופי תילקח בחשבון הטיסה הטובה ביותר מבין השלוש.
 • מדידת הזמן תעשה מרגע שחרור המטוס מיד המטיס ועד לעצירת הטיסה
  • עצירת הטיסה תחשב כל עצירה ו/או התנגשות בתקרה, בקירות, באדם או חפץ.
 • מדידת הזמן תעשה בקוצבי זמן (סטופרים) ותרשם התוצאה כולל עשיריות השנייה.
 • המטרה: כמה שיותר זמן באוויר.  כל שנייה מזכה בנקודה (כולל עשיריות השנייה = עשיריות הנקודה).
 • עשרת המטיסים הטובים ביותר יעלו לשלב הגמר.
 • בתחרות הגמר יערכו שתי טיסות נוספות לכל מתחרה, תחשב הטיסה הטובה מבין השתיים ועל-פיה בלבד ייקבעו הזוכים בתחרות.
 • שופטי התחרות ומודדי הזמן יהיו מדריכי קלוב התעופה שהוסמכו לכך בלבד !
 • חל איסור מוחלט לשוחח עם מודדי הזמן והשופטים בכל מהלך התחרות.
 • דיבור עם מודד הזמן ו/או השופטים יביא לפסילת מתחרה !
 • על המטיס ללכת עם מספר המתחרה אישי שיוצמד לחולצתו כל מהלך התחרות !
 • אין להכניס לשטח האולם כל אמצעי לדחיפת אויר לרבות מאווררים ונפנופים.
 • יש לשמור על השקט במהלך כל התחרות.
 • אין כניסה לתחום רצפת הפרקט ומקום ההטסה מלבד המטיס שנקרא בכריזה.
 • מלווים, הורים וחברים שייצמדו למטיס בזמן התחרות יגרמו לפסילת תוצאתו!!!

 

לוח זמנים:

16:00 – 16:30   פתיחת האולם לקהל, קבלת דפים והכנת מטוסים מנייר.
16:30 – 17:00   אימון לתחרות.
17:00 – 18:00   אליפות חדרה במטוסים מנייר.
18:00 – 18:20   מפגן אווירי מחשמל.
18:20 – 18:30   מקצה הגמר לעשרת המטיסים הטובים ביותר.
18:30                טקס סיום וחלוקת תעודות, גביעים ופרסים לזוכים באליפות במעמד מ"מ ראש העיר ויו"ר פנאי העיר עו"ד טל אליהו

דירוגים בתחרות:

 • עד גיל 8   (2010 כולל)
 • עד גיל 12 (2006 כולל)
 • עד גיל 16 (2002 כולל)
 • דירוג כללי  (תעודות בלבד לנשים)

כללי:

 • עלייה למשטח הפרקט לאימון ותחרות בנעלי ספורט בלבד.
 • אין להכניס דברי מזון ומשקה לאולם.
 • אין החזר כספי בגין מתחרה שמכל סיבה שהיא ביטל השתתפותו.
 • התחרות מיועדת לגברים ונשים כאחד!
 • יש להשמע להוראות הפקחים והמארגנים.
 • קלוב התעופה שומר לעצמו את הזכות לפסול מתחרה ואף להוציאו מהאירוע אם לא יעמוד באחד או יותר מתנאים אלה או יפריע בצורה כלשהי למהלך האירוע, או מלוויו יעשו כן, מבלי שיידרש לתת לכך הסברים.

*   עמותת פנאי העיר חדרה וקלוב התעופה חדרה ישלחו מידע ועדכונים לכתובת המייל שרשמתם.
*   האירוע יצולם ויפורסם באינטרנט, עיתונות, תקשורת וברשתות חברתיות.
*   בהרשמה לתחרות הינך מסכים/ה ומאשר/ת פרסום כל מדיה שהיא. אין ולא תהיה כל תביעה או טענה כלפי פנאי העיר ו/או קלוב התעופה לפרסום הנ"ל.

בהצלחה לכולם !!!