תיאור הפרוייקט

ברגים: עץ, פח. ברזל, נירוסטה, אומים, שייבות.


קפיצים: קפיצי לחיצה, מתיחה במגוון מידות.
חוטי נירוסטה 0.6 – 0.4 מ"מ.
טבעות למגליל.וו ריש.חרוזים.