תיאור הפרוייקט

לחיבור כנפיים
גומיות דבש
גומי למנועים FAI