תיאור הפרוייקט

מאותה משפחה של דאונים.

טיסן ה- ד2 הוא המתקדם במחלקת טיסנים זו, מותקנים עליו אמצעים מתקדמים, להוציא מהטיסן את המכסימום הן בהזנקת הטיסן והן בשהייה שלו באוויר לרבות אמצעי צינוח מתקדמים.

טיסן זה נבנה עם מיטב החומרים המתקדמים שבענף הטיסנאות והתעופה לרבות חומרים מרוכבים, חומרי ציפוי וקישוט ייחודיים.עם טיסן זה ניתן להשתתף באליפויות אירופה ועולם.