תיאור הפרוייקט

אלה הם טיסנים בעלי מנוע בוכנה, מוזנים בדלק טיסנים מיוחד.

המטיס עומד במרכז המעגל ושולט על הטיסן בעזרת שני כבלים. הטיסן חג מסביב המטיס שמבצע תרגילים רבים באוויר. בתחרות נמדד זמן התנעת המנוע, דיוק בביצוע התרגילים ומספר התרגילים ביחידת זמן.

במשפחה זו קיימות עוד תתי מחלקות כמו טיסני הקרב בהם שני מטיסים בו זמנית במעגל אחד, ומטיס אחד צריך לחתוך את סרט הנייר שקשור לזנבו של המטיס השני ללא התנגשויות וללא הסתבכות הכבלים…..