תיאור הפרוייקט

אלה טיסנים קטנים אשר מוזנקים בחוזקה מהיד ומרגע שחרור הטיסן ועד לנחיתתו,

אין לנו שליטה על הטיסן. כל שנייה שהטיסן מרחף באוויר מזכה את מטיסו בנקודה.