תיאור הפרוייקט

לרבות מקדחים מיוחדים:


מקדחים במידות לא סטנדרטיות, באורך לא סטנדרטי
מברזים, מכרסמים, לעבודות עץ ומתכת זעירים.
מפתחות הלן, כלים לעבודות עדינות.