תיאור הפרוייקט

לוחות וגושים של עץ בלזה, פלטות דיקט רגיל ודיקט תעופתי
קורות עץ בלזה, אורן ובוק בכל מידה ובכל צורה