תיאור הפרוייקט

זהו חוג חברים בעלי מכוניות מונחות בשלט רחוק,

הנרכשות במועדון או בחנויות השונות בשלמות או כקיט להרכבה עצמית, המועדון מאפשר הדרכה בהרכבה, החלפת מידע, הנחות ברכישה, ארגון תחרויות מקומיות ואיזוריות. התחרויות כוללות מסלולי מכשולים קשים במיוחד, קפיצות וסיבובים תוך פרק זמן קצוב.