תיאור הפרוייקט

את מסוקי הרדיו רוכשים אצלנו במועדון

או בחנויות הטיסנים בשלמות או בחלקים להרכבה עצמית, יש לציין כי מחלקה זו היא היקרה ואחת מהקשות להטסה.

למעשה שולט המטיס על כל פעולות המסוק בכל כיוון טיסה אפשרי ואפשרויות ההטסה הן רבות ומגוונות. בתחרויות נדרש המטיס לביצוע תרגילים רבים בהם, הוא מקבל ניקוד על המראה ונחיתה "חלקים", טיסה ישרה, טיסה הפוכה, שמיניות רגילות והפוכות, גילגול, טיסה לאחור, לולאות, סחרור ועוד.