תיאור הפרוייקט

מערכות שליטה ובקרה מרחוק

מערכות שלט רחוק, מקלטים, מערכות מוטסות, משדרים, סימולטורים למחשב, גבישים סוללות ומטענים.