טיסנים גילשונים וקלע

/טיסנים גילשונים וקלע
­

חניכה במועדון בתחרות ארצית

חניכה במועדון בתחרות ארצית

טיסני קלע

אלה טיסנים קטנים אשר מוזנקים בחוזקה מהיד ומרגע שחרור הטיסן ועד לנחיתתו, […]

מחלקת גלשוני יד

אלה טיסנים קטנים אשר מוזנקים בחוזקה מהיד ומרגע שחרור הטיסן ועד לנחיתתו, […]