אליפות חדרה במטוסים מנייר

תיערך בתאריך 15.12.2020, בין השעות 17:00-20:00.
Save The Date!!