מבצע “כפל פעילות” בחופש הגדול

שימו לב !
לאור הבקשות שלכם, אנו מאפשרים לחניכים, בתקופה החופש הגדול, להגיע לפעילות פעמיים בשבוע.
במחיר עלות חודש פעילות !
ההרשמה למבצע עד 15.7.23.

בברכת חופש גדול שווה ופורה
צוות מדריכי קלוב התעופה חדרה