אליפות חדרה במטוסים מנייר

תיערך בחופשת חנוכה בתאריך 3.12.2021, בשעה 10:00 בבוקר
היפנינג לכל המשפחה!
לפרטים נוספים לוחות זמנים וקריאת תקנון התחרות:
https://club4u.org.il/paperplane2021/