טיסנפדיה
Categories

רחפני צילום אוירי

רחפני צילום

חיפוש בטיסנפדיה
מחלקות הטיסנים

רחפנים לצילום אוירי

רחפני הצילום האוירי מצויידים במצלמה באיכות טובה ובמייצבים למצלמה לריסון הרעידות הנגרמות מסיבוב ארבעת המדחפים של הרחפן.
בהטסת רחפנים אלו על המטיס להישמע להוראות רשות התעופה האזרחית (רת”א) ולהטיס ע”פ הכללים.

מחלקה זו הינה להנאה לחובבי הצילום האוירי, וכן למקצוענים בעלי רישיון הטסת רחפן.

גלילה לראש העמוד